CENÍK

Věřím, že si svého času vážíte, stejně jako mého...

Speciálně pedagogická péče - úvodní setkání (cca 60 minut):

Diagnostika za účelem 
posouzení aktuální úrovně dovedností dítěte, návrh speciálně pedagogického plánu či terapie 
(neplatí pro Neurovývojovou stimulaci)

V ceně je zahrnut také čas věnovaný Vašim

zprávám od odborníků, které mi budete chtít

k tématu poskytnout (logopedická péče, zprávy dalších odborníků)

1500 Kč

Kontrolní setkání a online konzultace (30 minut)

S frekvencí cca 1x za 4-6 týdnů nebo dle

Vaší potřeby a domluvy

600 Kč

Zpráva (na vyžádání)

Vypracování zprávy např. pro paní učitelku 

z MŠ, asistenta nebo pedagoga ZŠ

500 Kč

Neurovývojová stimulace vstupní diagnostika (90-120 min.) 

3000 Kč. 

Diagnostika přetrvávajících primárních reflexů, návrh terapie 

Neurovývojová stimulace                  kontrolní setkání (45 - 60 minut)

1500 Kč                 

Depistážní činnost v MŠ, ZŠ

Observace v prostředí dětí za účelem posouzení jejich předškolních a školních dovedností.

Dle počtu dětí a časové náročnosti

ceník po vyplnění dotazníku

Storno poplatky

  • v den termínu (méně než 24 hodin) před termínem – storno poplatek 100% ceny konzultace
  • více jak 24 hodin před termínem – storno poplatek 50% ceny konzultace.

Na schůzku je zapotřebí se objednat telefonicky, emailem nebo přes formulář.