MOJE SLUŽBY

Speciálně pedagogická praxe 

Vám nabízí...

 

  Neurovývojovou stimulaci (diagnostika přetrvávajících primárních reflexů + následná terapie k jejich inhibici). Naše soukromá praxe je certifikovaným pracovištěm Institutu Neuro-vývojové terapie a stimulace pod vedením PhDr. Marjy Volemanové

Diagnostiku předškolních dovedností / školní zralosti a připravenosti dítěte včetně návrhu plánu podpory dítěte v oslabených oblastech


Speciálně pedagogickou diagnostiku dětí a žáků za účelem podpory jejich rozvoje (zrakové a sluchové vnímání, obtíže v komunikaci. hmat, propriocepce, rovnováha, hrubá a jemná motorika aj.)


Program pro rozvoj pracovního tempa 

MALÝ ROPRATEM (děti od 6 lety), ROPRATEM (děti od 9 let, starší žáci, studenti SŠ, dospělí)


Péče o děti se speciálně vzdělávacími potřebami (především děti s SPU, poruchami pozornosti aj.) 

s využitím stimulačních programů dle Mgr. Pavly Bubeníčkové a Brigitte Sindelar