Vaše dítě bude v  dobrých rukou...

Ruka je nástrojem ducha

Maria Montessori

 

Vzdělání

Mgr. - Masarykova Univerzita Brno - Pedagogická fakulta - program: Speciální pedagogika, Obor Komunikační techniky, Státní závěrečné zkoušky z logopedie, surdopedie, pedagogiky a psychologie.

CŽV - Masarykova univerzita Brno - Pedagogická fakulta -program: Speciální pedagogika, obor logopedie, surdopedie.

Bc. -  Univerzita Palackého v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta - obor Sociální pedagogika - (předškolní pedagogika, volný čas dětí a dospělých, sociálně-patologické jevy).


Kurzy, praxe

Montessori kurzy

 • 0 - 3 AMI Assistants Course - Montessori Institute Prague, trenérka Heidi Phillipart
 • 3 - 6 AMI Assistants Course - Montessori Institute Prague, trenérka Elina Rautasalo

 • 6 - 12 AMI Assistnts Course - Montessori Institute Prague, trenérka Kyla Morenz

 • Amy Williams Academy - Special Needs for Educator


Ostatní vzdělávání, absolvované kurzy a workshopy, které mě ještě lépe nasměrovaly

 • Cortex Academy - PhDr. Marja Volemanová, PhD. - Neurovývojová stimulace.
 • Prodys – Mgr. P. Bubeníčková – Percepční a motorické oslabení       ve školní praxi.
 • ROPRATEM – Rekvalifikační kurz pro rozvoj pracovního tempa dětí    a žáků.
 • MUDr. Věra Kleplová - Lezení, základ grafomotoriky.
 • Mgr. Mileta Hřebíková - Senzomotorická cvičení.
 • Kraniosakrální biodynamika úst a uší (lektor Etienne Peirsman).
 • Koučink a mentorink pro pedagogy - DVPP, MŠMT (Olchavova.cz).
 • Specifické poruchy učení - DVPP, MŠMT (Dys-centrum Praha, lektorka doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.).
 • Y. Heyrovská - Workshop ,,Jak pomoci dětem, aby psaly s radostí        a lehkostí" při Českém montessori setkání.
 • Rekvalifikační kurz Péče o děti od 3 do 15 let - akreditováno MŠMT.
 • Přednost přednostem - oceňující ptaní (SCIO).
 • Kurz Komunikace a prezentace v praxi.
 • Vzdělávací program Metodika cvičení rodičů s dětmi.
 • Vzdělávací program Metodika pohybových her s kojenci a batolaty.
 • Kurz Aktivizační metody a techniky práce (ESF, SZŠ Chrudim).
 • Školení v oblasti asertivity, organizačních schopností a firemní kultury (Santia Brno).
 • ZDRSEM Mama - kurz poskytnutí první pomoci dětem zážitkovou metodou.
 • Psychologie v praxi - další vzdělávání zaměstnanců organizací poskytujících sociální služby.


Jmenuji se Dagmar Krásná.

Jsem speciální pedagožka věnující se rodičům             a jejich dětem.

Již 10 let  se věnuji poradenství rodičům na jejich cestě s dítětem. 

Zaměřuji se na děti se speciálně vzdělávacími potřebami, především s obtížemi v komunikaci a těmi, které jsou ohrožené školní neúspěšností.

Pomáhám nastavovat v rodinách možnosti speciálně pedagogické péče o děti tak, aby měly efekt, smysl      a aby podporovaly potenciál každého dítěte.

Při péči o mé malé klienty uplatňuji model symetrického poradenství - dítě i rodič jsou mými partnery se svými právy  a současně povinnostmi.

U dětí podporuji rozvoj ve všech oblastech jejich vývoje, především v oblasti komunikace (aby dokázaly sdělit své potřeby, přání a myšlenky), rozvoje percepcí, jemné a hrubé motoriky aj. Děti sleduji optikou neurovývojové problematiky.

Prioritou je u mě individuální péče o každého rodiče a každé dítě.